کسب درآمد ماهانه 15 میلیون تومان از گاوداری- اخبار اقتصادی تسنیم

پوست: گاومیش پوستی ضخیم دارد برای تهیه دستکش چرمی ضخیم و تسمههای چرمی، زیره کفش، زین اسب و چرم ضدآب استفاده میشود. اگر چه هم عنان گاومیش است.نظامی. خصوصا اگر آن جیره های غذایی در مرز یا پایین تر از این مقدار از فیبر باشد. کاهش PHشکمبه زیر سطح فیزیولوژیکی وقتی که نشخوارکنندگان مقدار زیادی از کربوهیدراتهای قابل تخمیر هستند را مصرف می کند( جیره های غذایی فاقد فیبر) . با توجه به اینکهعوامل فرسایش دهنده کم است بایستی سالانه دوبار سم گاوها را بازدید و در صورت نیازمورد سم چینی قرار داد بایستی دقت شود که سم به صورت متواتوازن ومتعادل چیده شود وساختار طبیعییک سم معمولی را حفظ کند در صورتی که یک سم بیش از حد بزرگ شده باشدبا چیدن چند بار متوالی آن می توانیم آن رایکی در میان به حالت اول بازگردانیم درصورتی که دام به علت بزرگ شدن سم لنگ شده با برداشتن بافت مرده و یا درحال مردن وبخش های بر آمدهپنجه سم را ترمیم کرد.

در زمان زایمان به علت مصرف زیادکلسیم که در آغوز و رحم رخ می دهد و کاهشاشتهای دام و حرکات لوله ی گوارش و نیزتاخیر پاسخ به تحریک ۱و ۲۵ دی هیدروکسی ویتامینD ( تحریک پارا تیرویید و تحریک ۲۵ دی هیدروکسیویتامینD طبیعی است ) و عدمموبیلیزه شدن مقدار کافی کلسیم از روده واستخوان مقدار کلسیم خون را به مقدار( mg/dl) ۸ کاهش می یابد ( مقدار طبیعی mg/dl۸-۱۰ است) در صورتی که یکی از موارد فوق شدیدتر باشدمقدار کلسیم خون به حدیمیرسدکه مبتلا شدن به تب شیر را ایجاد می کند(۷). بیماری های متابولیک که اسیدوزمتابولیک باعث تولیداسیدلاکتیک می شوند و باکتریهای تولید کننده آن جانشین باکتریهای گرم منفی میشوندو باکتریهای گرم منفی مردهتولید آندوتریکسین می کنند و بدن گاو هم در پاسخهیستامین ترشح می کند که در بافت حساس بشره سم باعث تخریبمی شود .

که از ایستادن با لرزش درمرحله ی اول (درمقدار mg/dl۶.۵) و نشستن روی جناق همراه با افسردگی در مر حله یدوم (در مقدار mg/dl ۵.۵ ) و دراز کشیدن به پهلو و بیتوجهی به پیرامون (درمقدارmg/dl ۴.۵) در مرحله ی سوم رخ خواهد داد ودر نهایت دام به علت فلجی عضلات تنفسیتلف خواهدشد . ممکن است لنگیدن دام به علت مشکلدر بخش های بالاتر اندام حرکتی باشد که ضربخوردگی وشکستگی های که در پاهای جلویی وعقبی رخ می دهد؛ باعث لنگیدن دام می شود، که خود این ضرب خوردگی ها یابه علت کمبودعناصر معدنی موجوددر استخوان است و یا به علت نامناسب بودن بستر و ریل های انتقالو جایگاه شیر دوش نامناسب باشد .

4- تامین نیاز ویتامینها و مواد معدنی. محتوای سدیم و پتاسیم علوفهها در این دوره اهمیت چندانی در وقوع تب شیر ندارد بنابراین میتوان از انواعی از علوفهها در این دوره استفاده کرد (چون ورود گاوها به دوره بالانس مواد معدنی 21 روز قبل از زایش صورت میگیرد). تا شما بتوانید با مراجعه به این مکان با اطمینان خاطر به خرید این نوع دام بپردازید. میزان ضایعات انرژی در طی برداشت، تخمیر علوفه و برداشت از سیلو ۷ تا بیشتر از ۴۰ درصد گزارش شده است.

در نهایت این کمیته در سال 2001 میزان پروتئینی بیش از 12 درصد را برای. این کمیته در سال 2001 پروتئین متابولیسمی مورد نیاز را بر اساس روزهای آبستنی و وزن تولد تخمین میزند و پیش بینی میکند گاوی با وزن 730 کیلو گرم که در روز 240 آبستنی قرار دارد، روزانه 14.4 کیلوگرم ماده خشک و 871 گرم پروتئین متابولیسمی نیاز دارد. این علوفهها به پر ماندن فیزیکی شکمبه، تحریک عضلات شکمبه و برطرف شدن بافتهای کراتینه و آسیبهای ناشی از جیرههای پرانرژی کمک میکند. همچنین در این مناطق نژاد مالایی و مالاگاج هم به صورت ترکیبی از دو نوع قبلی وجود دارند.

همچنین پیشنهاد میشود نمره وضعیت بدنی در طول اواسط تا اواخر شیردهی بهبود یافته و به میزان 3.5 که مناسب دوره خشکی است برسد. یکی از فواید گل گاو زبان نیز در درمان معده درد و بهبود شرایط رودههاست. نتیجهگیری نهایی: با توجه به نرخ بالای حذف در گلههای کشور، به منظور افزایش طول عمر و بقای گاوهای هلشتاین لازم است که شرایط محیطی و مدیریتی گلهها بهبود یافته و نسبت به کنترل سازههای مؤثر بر حذف، پیشگیری و درمان بیماریها اقدام شود. 🐄بهترین نژاد گاو شیری هلشتاین نام دارد و پس از آن گاو براون سوئیسی در رتبه دوم قرار دارد.

از خاک کاکتوس استفاده کنید و گیاه جدید را در مکانی قرار دهید که نور زیادی دریافت کند. شیره ضدعفونی کننده وازرشد باکتریها در معده و روده جلوگیری می کند. وقتی میزان فیبر یا علوفه جیره پایین میآید یا زمانیکه بر اثر آسیاب کردن زیاد قطعات علوفه یا دیگر اجزا جیره پایینتر از حد معمول میآید نرخ عبور آنها افزایش یافته و مدت زمان فعالیت باکتریها و فرآیند نشخوار پایین میآید و در نتیجه مدت زمان جویدن نیز در هنگام اسیدوز کاهش پیدا میکند. کمیته تحقیقات تغذیه آمریکا در سال 1989 پروتئین 12 درصد را برای گاوهای اوایل دوره خشکی پیشنهاد میکند.

همچنین به افزایش مصرف ماده خشک و تولید شیر بعد زایش کمک میکند. گاو نژاد هرفورد نوعی گاو با خاستگاه انگلستان است که صورت سفید و بدن قرمزش آن را از دیگر نژادها متمایز ساخته و بعنوان معرفی بهترین گاو های نژاد گوشتی شاخدار شناخته می شود و همچنین دست آموز کردنش بسیار راحت می باشد. در انتخاب بهترین نوع گل گاو زبان بهتر است هدف مصرف و خواص مدنظر از این گیاه را لحاظ کرد. بنابراین پیشنهاد کردند وقتی گاوها با نمره وضعیت بدنی 2.77 وارد دوره خشکی شوند بهتر است وزن آنها در دوره خشکی افزایش یابد.

اکثر متخصصین تغذیه با این پیشنهاد برای دوره فارآف موافقاند. ولی بعضی متخصصین توصیه میکنند که برای ایجاد یک حاشیه امنیت پروتئین باید 12 تا 13% باشد. با استفاده از روال معمولی استحمام و پیرایش پا، از ایجاد ضایعات لنگش پیشگیری کنید. لنگش درسه تیپ حاد ( بالینی ) که همراهخونریزی ومشکلات تنفسی و قلبی است و تحت بالینی با بروز۳-۱ ماه بعد از ایجاد نوعحاد در کف سم است و مزمن که با بزرگ شدن ورشد زیاد سم و ظاهر شدن بر آمدگی افقی دردیواره سم و پهن شدن آن همراه است . زمان جوانه زنی بذرها در انواع مختلف این گیاه از چند روز تا چند ماه متفاوت است اما نمونه ها متداول زینتی معمولا در طی ۳-۲ هفته جوانه میزنند .

گاوی که دچار لنگش باشد، بعد از شش ماه باید حذف شود. در حال حاضر، حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه­ی دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه­ ی تامین گوشت و شیر کشور را به عهده دارند. ملاصالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر گوساله ماده نژاد هلشتاین به کشور وارد نمیشود؛ توضیح داد: مواد ژنتیکی به صورت اسپرم و جنین منجمد از کشورهای مختلف (عمدتا آمریکای شمالی و اروپا) وارد میشوند . سنگین ترین گاو جهان از نژاد هلشتاین است، این گاو در استرالیا بوده، ۱۴۰۰ کیلوگرم وزن و ۲ متر قد دارد.

در یک مطالعه با افزایش پروتئین جیره تلیسه از 10 به 13% از روز 70 تا روز صفر قبل از زایش، تولید شیر در اولین دوره شیردهی از 1807 کیلوگرم به 11720 کیلوگرم رسید. وزن واندازه: وزن خروسها در حدود ۵ کیلوگرم و وزن مرغها در حدود ۸/۳ کیلو گرم می باشد. محققان ایالت میشیگان دریافتند که گاوهایی که در دوره خشکی افزایش وزن و افزایش چربی داشتند، در دوره شیردهی بعدی شیر بیشتری تولید کردند و احتمال آبستنی در اولین تلقیح آنها افزایش یافت. کمبود پروتئین در دوره خشکی ممکن است باعث تخلیه ذخایر پروتئینی بدن گاو شود و در نتیجه در دوره شیردهی تولید شیر، بازدهی تولید مثل و سطح سلامت گاو کاهش خواهد یافت.

اگزالو استات به علت کمبودگلوکز دارد مسیرگلوکونئوژنز می شود نتیجه یاین فعل و انفعالات بالا رفتن اجسامکتونی خون است و حضور این اجسام در خون کاهش اشتها را تشدید می کندودام به سرعتلاغر می شود ومقدار شیر تولیدی کاهش می یابد و اجسام کتونی در شیر و ادرار مشاهدهمی شوند. بخشیاز لیپیدهایی که موبیلیزه شدهاند تبدیل به اجسام کتونی می شوند و اینبه علت نبود مقدارکافی اگزالواستات و تجمع استیل کوآانزیمA رخ می دهد.

گاو در کف در طرف راست شکم است در دو ماهاخر آبستنی به علت رشد زیاد محوطه ی رحمیفضای شکمبه و سایر اجزای دستگاه گوارش محدود می شود و بعد از زایماناگر شکمبه دربازگشت به محلاصلی خود دچار تاخیر شود شیردان در فضای خالی زیر شکمبه به طرف چپحرکت می کند .و عوامل مثل تب شیر ، کبد چرب، ورم پستان به عنوان مستعد کننده ی اینعارضه به شمار می روند ناکافی بودن مقدار دریافتی خوراک از گاوهایزایمان کرده ویاکمبود علوفه یحجیم ویا عواملی که سبب کم تحرکی ماهیچه ها تجمع گاز در شکمبه می شودمانند غلات باعث این عارضه می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید