فراه! معلومات مختصر در باره ولایت فراه

خوشحال بودیم که به هر روی باز هم از نزدیک این رودخانه خروشان عظیم را دیدیم. برابر آن در خاور جیحون «فِربر» است، که فربرى روایت کننده کتاب بخارى بدان نسبت دارد، و از کرانه جیحون نزدیک یک میل فاصله دارد و از اقلیم چهارم به شمار مىرود. سازمان آب و هواشناسی قزاقستان پیش بینی می کند که امسال میزان آب جاری در “سیر دریا” بواسطه کمی بارش باران و برف در منطقه باز هم کاهش یابد و نسبت به سال قبل که سالی کم آب بود ، حجم آب در جریان در ” سیر دریا” امسال به مقدار دوبرابر سال قبل ، کمتر شود .

پاسخ: کانون های آبگیری که بیش از ۵۰۰ میلیمتر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارش ها اتفاق بیفتد، به آنها کانون های دائمی می گویند. بخشی از آن در سطح زمین روان می شود و رودها را به وجود می آورد و بخشی هم به داخل زمین فرومی رود وآبهای زیرزمینی را تشکیل می دهد. این نگرانی که در ایران وجود دارد در این رابطه قابلدرک و بهجاست؛ اما بهنظرم در سطح استراتژیهای کلانی که ایران بهعنوان یک کشور باثبات در منطقه دنبال میکند و تصمیماتی که ایران تاکنون در نحوه تعامل با طالبان براساس مذاکره اتخاذ کرده است، بهنظر میرسد فعلاً هم باید مثل سابق راهبرد صبر سازنده را در پیش گیرد.

اینجا مزار اوست. یک مقبره تک بود و قبری هم در آن وجود داشت. شاید این محل قبری است، زیرا رسم ترکمانان آن بود که روی قبر چوب کلفتی میگذاشتند. آمودریا پرآب ترین رود آسیای میانه و بعد از آن رود سیر دریا است. در آن سوی مرز، در خاک جمهوری آذربایجان، رود «کور» یا «کورا» به آن اضافه خواهدشد و جایی در نزدیکی خزر دو شاخه می شود و بالاخره به امواج خزر می پیوندد.

تنها یک مسجد یافتم که آن هم جدید التاسیس بود. به نوشته اصطخری (همانجا)، عمود جیحون (شاخه اصلی جیحون) رود جَریاب (پنج) است که از حدود بدخشان سرچشمه میگیرد و پس از پیوستن وخش و رودهای دیگر، جیحون نام میگیرد.رود جیحون در طول تاریخ مرز طبیعی برخی مناطق را تشکیل میداد، برای نمونه مرز ایران و توران بود که دو سرزمین ایرانیان را از هم جدا میکرد (بارتولد، 1977، ص 64). محل داستانهای شاهنامه نیز عمدتاً در اطراف جیحون بوده است (بهار، ص 132). داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون از کشورهای زیر فرمان خود، که در دو سوی رود جیحون بودند، نام برده است (رجوع کنید به داندامایف، ص 343). خسرو انوشیروان ساسانی، پس از برانداختن دولت هفتالیان (هونهای سفید)، جیحون را سرحد ایران و سرزمینِ خاقانِ تُرک نمود (کریستنسن، ص 373).بهنوشته حافظ ابرو (ج 2، ص 101)، در گذشته از جیحون تا فرات را بلاد فارس مینامیدند.مصب جیحون، در طول تاریخ چندین بار تغییر کرده است.

جایی که نزدیک فاراب رفتیم، منطقهای است که آب جمع شده و پس از آن دوباره جاری میشود. دریای مازندران به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا، بازمانده دریای عظیم باستانی تتیس است که میلیونها سال پیش پس از تغییر و تحولات کره زمین و تشکیل اقیانوسها از میان رفت و سه دریای سیاه، آرال و کاسپین (مازندران) بازمانده آن دریا هستند. ماشین های کهنه و جدید در رفت و آمد هستند. دهها پارچه به یک چوب آویزان بود و روی زمین قوری های چینی فراوان. عکس از وبسایت list25 سالوین (Salween) که در زبان چینی به معنی «رود خشمگین» است، طولی بهاندازه حدود ۲۸۱۵ کیلومتر دارد و از فلات تبت (Tibetan Plateau) به دریای آندامان (Andaman Sea) در جنوبشرقی آسیا میریزد.۲۴.

این وضعیت رملی و ریگی تا کیلومترها ادامه داشت تا آن که پنجاه کیلومتر مانده به کرکی مجددا زمین های کشاورزی و روستاها نمایان شدند. قره بکول یک قطب کشاورزی است و توجه داریم که گندم لباب از همه استانهای ترکمنستان سر است. حدود پنجاه کیلومتر که از آمل قدیم دور شدیم، در حاشیه آمودریا، کشاورزی نیرومندی وجود دارد که از آب آمودریا مشروب میشود. نکتهای که وجود دارد این است که هر نمایش آبنمای دبی فقط ۵ تا ۶ دقیقه طول میکشد.

او همچنین تاکید کرد که شوکت میرضیایف، رییسجمهوری ازبکستان از هر گونه ابتکار عمل در زمینه توسعه این منطقه پشتیبانی میکند. باریم انما: پزشک با تزریق باریم مایع و سپس با استفاده از اشعه ایکس، از روده عکسبرداری میکند. رود ارس 950 کیلومتر را در ایران طی میکند و سپس به دریای کاسپین میریزد. این رودخانه که در فارسی به ارس معروف است نام محلی این رود به ارمنی آراکس و به ترکی آراز می باشد. شما یک مغز دوم در شکم خود به نام سیستم عصبی روده دارید که بیش از حد تصور شما اعمال و سیستم های بدن را کنترل می کند.

نتایج مطالعات منتشرشده نشان دادهاند که ویتامین C میتواند سلولهای سرطانی را مختل کند. ماشین برقی یا کوبنده از دیگر تفریحات دریاچه چیتگر است که فارغ از قوانین راهنمایی و رانندگی میتوانید لذت سبقت، تصادف، هیجان و تفریح خانوادگی را تجربه کنید. برای دسترسی به دریاچه چیتگر با مترو، سوار خط ۵ مترو شده و در ایستگاه چیتگر از قطار پیاده شوید. پارک جنگلی سی سنگان به دریا دسترسی دارد و در بخش ساحلی آن انواع ورزشها و تفریحهای آبی مانند جت اسکی و قایق سواری دایر هستند. این منطقه پیش از آمدن روسها زیر سلطه امیر بخارا بوده و روسها برای تصرف آن جنگهایی داشتهاند تا بر آن مسلط شدهاند.

وقتی مسعود از بغداد به آذربایجان برگشت، امیر حاجب تاتار موضع خود را در ارومیه مستحکم کرده بود ولی بعدتر به سلطان تسلیم شد. وقتی از ماشین پیاده شدیم، چند ریش سفید با کلاههای مخصوص حاضر بودند. وقتی فرمانروا به ژاپن گریخته است لابد و شاید انتهای خراسان به ژاپن نزدیک بوده است. نفهمیدم چرا و به چه دلیل به رغم آن که آمو دریا نزدیک است، این سرزمین بیابانی است. در اینجا که چهار جو بوده و ده سال قبل آن را ترکمن آباد کردهاند، ترافیک اندک است. اما این احتمال هم هست که مثل یک چهار راه بوده است.

چه جاهای دیدنی دیگری همان اطراف هست؟ قدری ترسناک بود. آن طرف درکنار فاراب آمده، دور زده و همان مسیر را برگشتیم. آمو: همان آمل الشّطّ است که پیش از این یاد کردم. در این مقاله به بررسی کلمات مختلف زبان انگلیسی با معنی ساحل پرداخته و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را به شما می آموزیم. این طایفه که یکی از پنج طایفه مهم ترکمن است ـ و آدمهای هر کدام کلاه های مخصوص به خود دارند ـ از جایی به نام مَن قشلاق از نواحی قزاقستان به ترکمنستان آمده اند. تعیین کنید آیا بیمار اخیراً به مسافرت رفته است؟

این سند از طرفی چشمانداز روابط ایران و افغانستان در آن تاریخ، وضعیت حقابه ایرانیان از رود هیرمند، نارضایتی سیاستمداران از این تصمیم، دخالتهای انگلیس در تعیین سرنوشت کشورها و اشارهگر اختلافات دیگری نظیر مساله میرجاوه، حدود بلوچستان و صحرای ترکمان است. علت را پرسیدم. گفتند: جایی است که زنان بی فرزند به آن تبرک میجویند. بنا به گفتۀ چژان ـ تسیان همۀ رودهایی که در غرب یوتیان (تلفظ چینیِ ختن) جریان دارند به دریای غربی میریزند (بارتولد، III/32، به نقل از بیچورین)، ولی بروسه آن را دریای شمالی ترجمه کرده است که دارای سواحل کوهستانی نیست. جنوب آن به سوی زم، شمال به سوی خوارزم، غرب آن به سمت خوارزم و شرق یعنی آن سوی جیحون به سمت بخارا میرفته است.

دیروز به طرف شمال یعنی به سمت خوارزم رفتیم. دوستی به طعنه گفت: این برنج چیست؟ به همین خاطر ما این روزها کاشت آلو، انگور، سیب، زردآلو و گیلاس را در دستور کار قرار دادهایم. قدری دیر شد، اما به هر حال رفتیم. 3 – در قانون اساسی هر کشوری چه چیزی مشخّص شده است؟ در این مسیر از آمل تا کِرکی حدود پنجاه قلعه بوده است که ما در مسیر رفتن به سمت کرکی، شماری از آنها را دیدیم که عمدتا تخریب شده و جز دیواره ها چیزی برجای نمانده است. عمارات خوب دلگشا بر لب دریا ساختهاند و مقابر ایشان هم در مقابل آن اتفاق افتاده و منطوق قول بهلول که «هذه قصورهم و هذه قبورهم» در اینجا معاینه شده و یک شب و روز دیگر جمع سه شب و روز باشد، در سرخس بوده، به زیر قلعه سرخس کهنه نزول کردیم، مسافت سه ربع فرسخ.

دیدگاهتان را بنویسید