سنگی بر گوری/فصل ۶ – ویکینبشته

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که اصالت مردم کرج به چه صورت می باشد و جمعیت شهری این شهر چگونه است؟ در این مورد می توان گفت از قدیم الایام غذاهای مختلفی در این شهر موجود بوده اند که افراد می توانند با خرید آنها وعده های غذایی خود را در شهر کرج تامین نمایند. شوشتری ـ میخواستم استدعا کنم که حالا آقایان انتخاب شدهاند زودتر بنشینند تصمیم بگیرند و نظامنامه را اصلاح کنید. نبوی – عرض کردم این صحبتهادرماده شده و منظور آقایان هم از طریق پیشنهاد تأمین خواهد شد تمنی میکنم هر نظری آقایان دارند بصورت پیشنهاد تقدیم کنند تمام این نظرها در کمیسیون موردتوجه خواهد شد و حالا در کلیات هرچه بحث بشود منظورآقایان حاصل نخواهدشد این است که استدعا میکنم موافقت بفرمایند به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود.

فقیهزاده ـ چندی پیش قبل از دستور عرایضی کردم راجع به بدبختی قزوین و بلوکات (نمایندگان ـ همه جا بدبختند) قزوین در تمام ادوار هیچ استفادهای نکردهاست است (نمایندگان ـ همه جا اینطور است) از جناب آقای رئیسالوزراء همچنین از آقای مخبر کمیسیون استدعا میکنم که راجع به راهسازی رودبار و الموت چون لایحه اختصاص به راهسازی دارد و همچنین برای راهسازی زهرای قزوین موافقت و اقدام بفرمایند. مجلس دو ساعت و ۲۰ دیقیه قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

ماده واحده ـ به وزارت دارایی اجازه داده میشود برای مصارف هزینه جاری مجلس سنا بجای دو دوازدهم مصوب دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب از در آمد عمومی سال جاری کشور تادیه و پس از تصویب بودجه کل کشور و تصویب بودجه مجلس سنا محسوب و واریز نماید قبادیان ـ نطقهای قبل از دستور چه میشود؟ ۱- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار سه میلیون ریال برای هزینه دو ماهه مجلس سنا. نایب رئیس ـ طبق نظامنامه راجع به درخواست آقای نخستوزیر باید رای بگیریم، آقایانی که موافق هستنند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون قرائت میشود.

کشاورز صدر ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر کاسمی از این جهت مخالف نیستم که چرا صورت بدهند باید بدهند ولی ما در کمیسیون بودجه صحبت کردیم در باره این ۵۰ میلیون ریال یعنی کمیسیون بودجه موافقت کرد و با توضیحاتی که جناب آقای نخستوزیر آنجا دادند برای اینکه این کارگرانی که آمده بودند بوسیلهای متوقه مشغول کار شوند و در آنجا گفتگو شد که اگر بدولت یا دستگاه وزارت دارایی بخواهیم واگذار کنیم شاید از دستگاه برنامه مجهزتر نباشند بنده برای این آمدم اینجا این نکته را عرض میکنم که راجع به برنامه ۷ ساله بنده مدافع شورای عالی برنامه و سازمان برنامه نیستم ولی یک نکته میخواهم عرض کنم و همکاران عزیزم را متوجه نمایم که برنامه ۷ ساله مدتی است مشغول کار است این نکته را توجه بکنید از روزی که برنامه ۷ ساله ولو به اسم راجع باستخراج نفت شروع کرد که ایران باید یک مطالعهای بکند وخودش نفت را استخراج بکند نمیدانم از چه کانونی شروع شد به مخالفت بنده برای همین مخالفت کردم که این مطلب را عرض کنم ولا اینصورت را باید بیاورند و از جناب آقای نخستوزیر هم خواهش داریم که این ۱۵۰ میلیون تومان که میفرمایید خرج شده بیایید در اینجا بگویید ولی قصه، قصه مخالفت با برنامه نیست از جای دیگر شروع شده.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی، کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر دارایی و معاون آن وزارتخانه لایحه شماره ۵۰۱۳ دولت راجع به اعتبار سه میلیون ریال علی الحساب برای مصارف جاری مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توجه به این که این مبلغ برای هزینههای جاری و بجای دو دوازدهم مصو ب مجلس میباشد ماده واحده پیشنهادی را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید. بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم دولت درظرف این سه سال اخیربالغ بر چهل میلیون وکسری ریالبه یک مشت رعایای بدبخت ومفلوکی که همقطارگرامیشان دردوره گذشته درهمینجایی که بنده ایستادهام به عرض نمایندگان محترم رسانیده که به اندازه وسعت یکی از کشورهای اروپایی دراین مملکت بی صاحب زمین داردوهمکاران گرامیش هرکدام کم وبیش زمینهای معادل همین وسعت در اختیار دارند بعنوان پیش پرداخت برای تحویل گندم وجو تقدیم نمودهاست این رعایا بدبخت که از فرط استیصال مجبوربودند قبلاً از دولت پولی دریافت کنندتا سرخرمن بتوانند گندم وجویی تحویل نمایند مرتب سه سال است که نه گندم وجویی تحویل نمودند ونه پولی که گرفته مسترد داشتند چه خودآن پولها بمصرف خرید خانه وباغهایی رسیدهاست که از لوازم اولیه زندگی به شمارمیرود وحتی نازلترین منزلی که دو.

نورالدین امامی ـ اولا اوقاتی که برای مجلس تعیین میشود باز هم یواش یواش دارد تخلف میشود نیم ساعت، سه ربع تاخیر میشود و راجع به این آقایان غائبین که با اجازه هستند و اسامیشان راخواندند اینها با اجازه کمیسیون محاسبات است یا با اجازه هیئت رئیسه؟ از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تاسیسات و کارخانههایی که منافی بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومهها ممنوع و آنچه فعلا در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید در ظرف ششماه به محل مناسبی در خارج از شهر منتقل نمایند وزارت کشور مامور اجرای این قانون است (اسلامی ـ از آقای ساعد بپرسید) (کشاورز صدر ـ دولت پیش مانع اجرای این قانون شده) این قانون تا کنون اجرا نشده و وجود این کورهها از هرجهت برای بهداشت مردم مضر وزیان آور است حالا بنده عرض میکنم که برای آب تهران که آمدند و دفاع کردند که آب شاه آب پاک است و آب تمیز است در این آب چه کثافت و فضولاتی میریزد همینقدر عرض میکنم که راههای مستراح زندان موقت به آب شاه باز میشود و در همین نزدیکی مجلس یک قناتی است که یک گاراژ مستراحش بآن قنات باز میشود و مردم این جور آبهای آلوده را میخورند (دکتر طبا ـ نظایر زیاد دارد) در شورای بهداشت شهر تهران صحبت از این بود که چرا این قانون اجرا نشدهاست ایرادی که شهر دار میگرفت این بود که میگفت اگر ما بخواهیم این کورهها را ببندیم در حدود دویست، سیصد نفر به یکار میمانند بنده پیش خودم حساب کردم این دویست سیصد نفر را اگر بگذاریم روی این دوازده هزار نفر فرق نخواهد کرد بنده پیشنهاد میکنم که از این فرق نخواهد کرد لذا بنده پیشنهاد میکنم که از این مبلغ یک مبلغی هم بآنها داده بشود که زندگی آنها تامین بشود و کورهها هم بسته شود.

اما میخواستم بگم شما خیلی خوب میتونید ایمان شکسته شدهتونو روی از خودگذشتگی آدمهایی که هنوزم در گوشه و کنارملکت رنج میبرند بنا کنید. وضعیت خراب است معیشت لنگ است عمل صیادى هم یک عمل سهلى است میروند براى صیادى اینها جمع و جور میخواهد، یک آییننامه میخواهد مجریان خوب میخواهد. نایب رئیس ـ در قسمت اول هر روز از وقتی که اعلام شدهاست ۵، ۶ دقیقه تاخیر شده و امروز که یک قدری تاخیر شد برای تشکیل شعب بود در قسمت دوم هم با اجازه با کمیسیون محاسبات است، آقای نخستوزیر بفرمایید. نایب رئیس ـ حالا گزارش نتیجه انتخابات شعب قرائت میشود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی، در تاریخ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۲۹ شعب ۶ گانه جهت تعیین و انتخاب اعضاء کمیسیون تجدید نظر آییننامه داخلی مجلس شورای ملی تشکیل گردید و آقایان زیر بعضویت کمیسیون مزبور انتخاب شدند، شعبه اول آقایان دکتر مصدق ـ نبوی ـ شعبه دوم ـ آقایان: نریمان، رضوی، شعبه سوم آقایان غلامرضا فولادوند، عبدالقدیر ازاد، شعبه چهارم آقایان: معاصری، صدرزاده، شعبه پنجم ـ آقایان دکتر هدایتی ـ اسلامی ـ شعبه ششم آقایان: دکتر معظمی ـ مخبر فرهمند.

۳ـ بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار پنجاه میلیون ریال و تصویب آن. پیشنهاد میکنم از ۵۰ میلیون ریال که به سازمان برنامه داده میشود عجالته چهار میلیون ریال برای مصرف قنوات شهر قزوین اختصاص میدهند که قزوین از بی آبی نجات یابد. نایب رئیس ـ البته دولت خودش راجع به این موضوع رسیدگی خواهد کرد بنابراین بنده تقاضا میکنم پس بگیرید. رئیس- این موضوع را توجه کنید . ایران فهرستی از ۱۶ «منطقه مورد نظر ترجیحی» را بر اساس معیارهای مربوط به عوامل ایمنی، محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی و فنی، به عنوان مکانهای بالقوهٔ ساخت چنین نیروگاههایی در آینده ارائه کرد.

مگر دفاع از مملکت دفاع از سرحدات مربوط به توانایی است؟ یک پیشنهاد دو نظریه دیگر هم هست که چون این بی سابقه است . نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید ماده ۱۴ قرائت میشود تقاضی میکنم آقایان در نظر بگیرند (به شرح ذیل قرائت شد) ماده ۱۴۵ ـ در لوایح و طرحهای یک فوری بجز دوازدهم بودجه هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلایل آن بطور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را باختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم مقام او نسبت بآن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رای بعمل میآید ودر صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایح میگردد.

فلان نهر را به بندند، فلان نقطه را نگذارند که آب سرایت بکند و قسمتی از راه را ببرد یا در مغان فرض کنید رود ارس یک دهی از دهات کنار ارس که اسمش حسنی فلو است در آنجا با همین پول ما دستور دادهایم که یک سد سازی فوری بسازند برای اینکه نقشهاش هم قبلا حاضر بود کاربا نقشه بوده اتفآقا در آن نقطه کار با نقشه هم میشود این منافات ندارد اما یک جاههائی هست کاری پیش میآید نقشه هم ندارد یک قدری هم بی نقشه میشود اما آن منظور اصلی را تامین میکند به اینجهت تصور میکنم که نظریات آقایان این است که حتی المقدور با این پول مصارف مفید و اساسی بشود عرض میکنم اگر وسیلهاش باشد حرفی نداریم اگر نشد نمیتوانیم معطل شویم برای این که منظور منظور دیگری است بنده خواستم تمنی بکنم از آقایان که زودتر رای بدهند به این لایحه و تکلیفش معلوم بشود خصوصا چون میبینم که مباحثات ذیل هم پیدا میکند در صورتی که این کار کار خیلی ساده ایست، کار فوری است یقین هم داریم مصرفش مصرف مفید و لازمی است اما اینکه حسابش بکجا داده بشود در این لایحه ذکر شدهاست که به وزارت دارایی داده میشود وزارت دارایی هم مکلف است که مطابق قانون لایحه تفریغ بودجه بدهد در آنموقع است که به عرض مجلس هم میرسد اما هر خرجی که بنا شود صورت حسابش به مجلس را بیاورند و به کمیسیون بیاورند این اوقات مجلس را خیلی اشغال خواهد کرد ویکقدری هم غیر معتاد است به این جهت تقاضا میکنم که این را با کمال سهولت و سادگی که در خود لایحه پیش بینی شدهاست این را بعمل بیاورند که زودتر تمام بشود.

در ساخت این بنا افراد مختلفی نقش داشتند که یکی از آن ها میر مهدی ورزنده نام داشت. قره باغ – آقای دکتر سحابی ایشان گفتند آئی نامه قانونی نیست اصل ۹۳ برای اعتبارنامه ها و شورای نگهبان تنها به نمایندگان حق می دهد که تصمیم بگیرند . بعضی از نمایندگان ـ پس گرفتند. از یکی دو هفته بعد از آن با تعجب دیدم که بعضی از روزنامههائی که خوانندهای هم نداشتند شروع به انتقاد از کارهای من کردند و عکس من با سفیر شوروی را انداختند و در زیرش نوشته بودند که این تکیه وزیر اقتصاد بر روسیه تا کی ادامه خواهد داشت.

من از جناب آقای وزیردارایی وجداناً میپرسم اگر ملک یک عده صغار فروش آنرا ایجاب مینمود آیا حاضر میشدید آن ملک را بایک چنین اختیارات وسیع بدست یک چنین مردمی بفروشید من مطمئن هستم که هیچ وقت حاضر نمیشدید پس چرا راضی میشوید مال مملکت که به شما سپرده شدهاست اینطور درمعرض تفریط قرارکیرد ویک چنین لایحه به مجلس شورای ملی بیاید. من اگر شده در یکجا و به اندازهٔ یک تن تنها نقطهٔ ختام سنتم.

و ارتشى که بایستى مورد محبت علاقه تمام افراد یک مملکت که باشد خواهى نخواهى گرفتار این حب و بغضها خواهد شد مشکل بزرگترى که این وضع براى ما پیش آورده است این است که در نتیجه این مداخلات در نتیجه این وضعیت اصل فرماسیون ارتش ما منحرف شده، ارتش ما از هدف اصلى خودش بیرون رفت و به جاى این که یک ارتش دفاع ملت ایران باشد. نایب رئیس ـ وارد نیست (حاذقی ـ باشد برای موقع خودش) پیشنهاد آقای کهبد قرائت میشود. اسامی موافقین: آقایان: مهدوی ـ قرشی ـ آزاد ـ جواد مسعودی ـ دکتر مصدق ـ ملک مدنی ـ دولتشاهی ـ سید علی بهبهانی ـ ابتهاج ـ دکتر نبوی ـ حاذقی ـ بوداغیان ـ افشار صادقی ـ نبوی ـ دکتر شایگان- دکتر بقائی ـ پیراسته ـ گودرزی ـ پالیزی ـ دکتر مجتهدی ـ ابوالقاسم امینی ـ مکی ـ امامی اهری ـ فرامرزی ـ حکیمی ـ غلامرضا فولادوند ـ حمیدیه ـ سرتیپزاده ـ ناصر صدری ـ غلامحسین مجتهدی ـ سرتیپزاده ـ ناصر صدری ـ غلامحسین مجتهدی ـ بزرگ نیا ـ محمد حسن امیر افشاری، نورالدی امامی خوئی ـ محمود محمودی ـ مهدی ارباب ـ شکرائی ـ مکرم ـ کشاورز صدر ـ صدرزاده ـ کوراغلی ـ دکتر هدایتی ـ قراگزلو ـ برومند ـ دکتر کیان ـ سالار بهزادی ـ دولت آبادی، رضوی ـ عامری ـ موقر ـ امیر نصرت ـ اسکندری ـ محمد ذوالفقاری ـ دکتر معظمی ـ قاسم فولادوند ـ دکتر علوی ـ گنابادی ـ عرب شیبانی ـ خاکباز ـ گرگانی ـ آصف ـ گنجه ـ تولیت ـ صفائی ـ بهادری ـ دکتر سید امامی ـ فتحعلی افشار ـ ناصر ذوالفقاری ـ فقیهزاده ـ دکتر طاهری ـ صفوی ـ مخبرفرهمند ـ جمال امامی ـ اردلان ـ شوشتری ـ محمد علی مسعودی ـ کهبد ـ ظفری ـ عماد تربتی ـ موسوی ـ تیمورتاش ـ قبادیان ـ ناظرزاده ـ دکتر کاسمی ـ عزیز اعظم زنگنه ـمحسن طاهری ـ عباسی ـ خسرو قشقائی ـ محمود نریمان.

نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای کهبد آقایانی که موافقند قیام کنند. نایب رئیس ـ از آقایان تمنی میکنم که در آخر جلسه هیئت رئیسه خودرا انتخاب کنند که زودتر اینکار انجام شود. مهدی ارباب ـ بنده هم قبول میکنم که وارد نیست دعوا کـــه نداریم. پیشنهاد میکنم قسمت اخیر ماده واحده بدینترتیب اصلاح شود: بکارهای راهسازی و کشاورزی بترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند. وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی خالصه که طبق مقررات این قانون فروخته میشود برسرمایه بانک کشاورزی اضافه شود فقیهزاده پیشنهاد مربوط بماده ۸ درتبصره ۳ عبارت (و دانشگاه) پس از عبارت (وزارت کشاورزی) اضافه شود دکتر مجتهدی ۱۲/ ۲/ ۲۹ پیشنهاد نسبت به ماده ۸.

ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد مینمایم که تبصره ذیل اضافه شود. آشتیانیزاده ـ خبر ی اینجا جناب آقای نخستوزیر دادند راجع بواقعه شاهی هم بعد هم یک خبرهائی از خارج به این اضافه شد البته اطمینان نداریم که تعداد مقتولین همان پنج نفر بودهاند یا اینکه بیشتر بوده. دکتر بقائی ـ بنده یک توضیحی میخواهم بدهم. عیب کار این مملکت این بودهاست که در این چهل و چند سال بقانون عمل نکردهاند، بقانون احترام نگذاشتهاند و برخلاف قانون عمل کردهاند و این بلبشو و این بازیها را در آوردهاند در این مملکت قانون باید حکومت بکند در مملکت دموکرات و دموکراسی تا هرکس بتواند بوظیفه خودش عمل بکند (احسنت)، آشتیانیزاده ـ بنده اجازه میخواهم.

دیدگاهتان را بنویسید