دانلود تحقیق در مورد رودكی – مقاله جو

به گفته مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، طرف افغان اقداماتی را روی این رودخانه انجام داده که به زیان ایران است و ایران نیز طبق بند ۵ معاهده به این اقدامات اعتراض کرده است. این بی نیازی و بیطمعی مانع از آن میشود که او به نعمت کسان رشک وحسد ببرد و راهبر او در اشعار حکیمانهای است که در این زمینه سروده است. ­در این دنیای خواب کردار که شناساییاش جز برای بیداردلان مشکل درک می­شود، همه چیز برعکس آمال و آرزوهای ­بشری است، زیرا نیکی را در جایگاه بدی و شادی را به جای تیمار قرار می دهد و کینه خود را از فرزندان خود می گیرد، کینه ای که در دل اوست چون کینة پینه بستة ما در ­کینه جویی است که از فرزندان ناتنی خود در دل سنگین، بی رحم و تاریکش می پرورد.

اندوهناک هستند، چون انسان را از درک اسرار هستی عاجز و ناتوان می بینند، و اساس و بنیاد هستی و شالودة آرزوها را سخت سست می یابند، می بینند که انسان با دلی به وسعت آسمان و آرزوهای بیکران در عمری کوتاه ناگهان گرفتار غم و اندوه می گردد و سرانجام در مبارزه با ناهمواری­ها و ناکامیها خسته و زبون میشود و اسیر دست حوادث، زمانی او را همانند پیکره های خیمه شب بازی می گیرند، و سپس به دور می اندازند و به دیار عدم وسرای نیستی و فنا رهسپار می گردد. مرگ در افکار هر دو شاعر رسوخ دارد و حتی بعضاً مغتنم شمردن فرصت را بدان سبب سفارش می کنند که مرگ را در انتظار همگان می بینند.

همچنین بهرهبرداری بیش از اندازه از منابع آب دریاچه پریشان حتی با وجود حدودا ۱۰۰۰ حلقه چاه عمیق، باعث خشک شدن و آسیب به این زیستگاه اکولوژیکی مهم شده است. معتقد است،آنان که دل بدین دنیای فانی بسته و به حطام دنیوی دلخوش­کردهاند، بت­پرستانی بیش نیستند که بت را پرستش میکنند. دنیا در نظر رودکی و خیام جز سرای درد و رنج و مکر و فریب بیش نیست؛ نیرنگ و ناهمواری دنیا که بیشتر شبیه آغی (آغل) است که انسان اسیر جبر زمان گوسفند سان در آن آرمیده است: تا «گوسفندیم و جهان هست به کردار نغل». از مسائلی که هر دو شاعر نسبت به آن دقت نظر داشته اند، مسأله حتمی بودن مرگ است.« رودکی می دانست که «زندگی چه کوته و چه دراز» باشد، سرنوشت همه یکی است: مرگ» (یوسفی، 24:1377 ). او در شعر خود انسان را به گوسفند و جهان را به نغل (آغل ) تشبیه کرده است.

دریافته اندکه عروس جهان مخدّرهای است که به عقد کس درنیاید و انسان همچون مسافری است که چند روزی در این دنیای عاریتی اقامت نموده، سرانجام باید رخت بربندد و دل از این کاروانسرا بکند، زیرا عاقبت، مرگ همه را میرباید، حتی آنان­که قصرها و کوشکها برآوردهاند. فعالیت های تفریحی را می توان در اسپرانس انجام داد، مانند: اسب سواری، دوچرخه سواری، ماهیگیری، غواصی، تماشای وال ها (اواسط اردی بهشت تا اوایل آبان)، موج سواری، کایاک سواری، صخره نوردی و تورهای 4 چرخه رانی. به گزارش ایمنا، سید مهدی حسینی اظهار کرد: با توجه به اوج گیری مجدد کرونا و افزایش شمار مبتلایان در شهر ساوه و همچنین حضور انبوه شهروندان در کنار دریاچه تفریحی و همچنین پارک بام ساوه مقرر شد تا زمانی که وضعیت شهرستان از حیث شیوع کرونا از شرایط پیک به وضعیت عادی بازنگردد، این مراکز همچنان مسدود باقی بماند.

آب دریاچه از نوع شیرین است و دمای آن در عمیقترین نقطهاش، به 23 درجه سانتیگراد میرسد. دانستن این موضوع که آب این دریاچه مصنوعی بزرگ از کجا و چگونه تأمین میشود، خالی از لطف نیست. همچنین این دیواره ها چین های دایره ای دارند که به آن چین های حلقوی گفته می شود. سوال : تعریف روستارا بنویسید : محلی است که فعالیت اغلب ساکنان آن به زمین وابسته است و بیشتر روستاییان به کشاورزی اشتغال دارند. یقین دارند که جهان چیزی جز باد و فسانه نیست. افسوس و دریغ از کوتاهی مجال عمر واغتنام وقت و شاد گذراندن لحظات حیات، اندیشه ای است که در اکثر رباعیات خیام منعکس است و از آنجایی که او دل بریدن از دنیا و دل بستگی به عقبی را از نوع «نقد به نسیه دادن» میداند، و «جایی­که تخت و مسند جم می رود به باد »(حافظ،1035:1375) غم خوردن را شایسته نمی داند، پس از تمام لحظه های عمر کام دل می گشاید، چون به نظر او بهره گیری از «حال» تنها راه حل روشن بینانه در برابر شکنندگی عمر است.

هر دو شاعر آنگاه که می­خواهند از سپری شدن سریع عمر وگذشت ایام بسرایند، از آب و باد مدد می جویند، آبی که از جویبار می گذرد و قابل بازگشت نیست و یا بادی است که بسرعت از دشت می­گذرد و پایداری و ثباتی ندارد. 9 ـ چون ارزش و ارجمندی انسان به مقیاس بردباری و صبوری او در برابر مصائب است، در این حال بهتر است که مردم با صبوری و پایداری اثری بزرگ از خویش بر جای گذارند. در انتهای راستروده، قسمت منبسط شدهای وجود دارد که آمپول راستروده یا «آمپول رکتال» (Rectal Ampulla) نامیده میشود.

ناگفته نماند که این گونه ستایش شراب، علاوه بر در بر داشتن جنبه های رمزی، حکایت از تأثیر فرهنگ ایرانی پیش از اسلام در اشعار ایشان دارد و هم بیانگر جایگاه اشرافی نوعی شعر است که در کنار دربارها و عموماً در قلمرو صاحب منصبان بالیده است. بیان شده است. تأثیر این اندیشه و فکر بر شاعران دوره های بعد، خصوصاً خیام نیشابوری کاملاً مسلم و آشکار است. این دریاچه که 600 متر طول دارد ظاهرا اولین بار توسط یک جست و جو گر بریتانیایی با نام متیو فلیندر در سال 1802 کشف شده است. پر واضح است که اشعار فوق در عین دریغی که نسبت به کوتاه زندگی در خود دارد، هشداری است به آدمی برای غنیمت فرصت برای کارهای نیک و آن آموزة قرآن کریم که در زبان سعدی به صورت «ای که دستت می رسد کاری بکن» تجلی یافته، گر چه شعر این دو بزرگ قدری با یأس و اندوه نیز درآمیخته است.

موضوعهایی هستندکه در اشعار هر دو شاعر از بسامد بالایی برخوردارند که در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. علاوه بر این لازم است این موضوع را هم اضافه کنم که در حوالی این دریاچه و جنگل امکان تهیۀ لوازم ضروری وجود ندارد. گُدار در نيم فرسنگى جلفا در محلى كه بستر رودخانه بسيار پهن و جريان آب از آنجا خيلى آرام مىباشد واقع شده است. بیشترین اختلاط در قسمت غربی رخ می دهد ، جایی که آب رودخانه و خزر میانه مستقیماً جریان می یابد. چون و چرا در کار خلقت، ناتوانی انسان در برابر مرگ و تأکید تمام او بر چنین تفکرات عبرت آموز و در عین حال یأس آلود، همراه با اندوه عمیق، و این که در پردة اسرار کسی را راه نیست، او را به عنوان شاعری صاحب سبک معرفی کرده است و چنین تفکراتی از مؤلفه­های شعر اوست.

کمتر شاعری توانسته است این چنین فلسفه زندگی، غم و اندوه و تألمات آدمی را چنین دقیق و تأثیرگذار بیان نماید. چنین است که منفی گرایی در جهان بینی خیام پدید میآید و شکاکیت کم امیدش به بدبینی بی درمان تبدیل میشود» (ریپکا،299:1370). رودکی و خیام در نکوهش پیشویان مرائیِ جلوه فروش، تنها نیستند، بلکه جماعتی از شاعران با آنها هم آوازند که خلوص و یکرنگی را به دورنگی دغل کاران فریبکار ترجیح میدهند و صفا، مستی و یکرنگی را از ریب و ریای متظاهران هشیار برتر میشمارند و رسوایی میخوارگی را به ناموس و شهرت دروغین خودپرستان ترجیح میدهند.

رودهها دائماً انقباضات عضلانی موجی مانند موسوم به پریستالیست را انجام میدهند. تصویربرداری اشعه ایکس از شکم معمولاً در موارد اورژانسی که پزشک به پارگی روده مشکوک میشود، انجام میشود. ترشح این هورمون در زمان مصرف پروتئین، کاهش قند خون و انجام ورزش افزایش مییابد. نخستین شعر مهم و مفصلی که با درونمایه خمر از عهد سامانیان در دست است، قصیده نونیه رودکی سمرقندی است که سرمشق بسیاری از خمریه سرایان پس از او شد. «خرسندی طبع خیام و قناعت و آزادگی نفس وی از هرگونه آلودگی به پالوده خسان برکنار است و آنچه مورد نیاز طبیعی آدمی است، پسندیدة طبع حکیم است و زیاده برآن که آدمی استقلال نفس را فدا می­کند، می نکوهد » (شهولی،59:1353).

خیام و رودکی طبیعت را بشدت حس می کنند و به انسان، طبیعت، آزادگی و زندگی عشق می­ورزند و بسیار خوب توانسته اند از جلوه های گوناگون و رنگارنگ ­طبیعت در بیان افکار و اندیشه های خود بهره گیرند؛ چنانکه شعر آنها هر خواننده یا شنوندهای را مجذوب خود میکند. همین آزادگی از قید پیرایه و تکلف معانی، شعر آنها را قدرت و تأثیری دیگری بخشیده است. سفارش میکنند. رودکی راه آزاد زیستن را رهایی از تکلف می داند و سفارش می کند که: « در بند تکلف مشو، آزاد بزی». همان طور که پیشتر نیز آوردیم، مسألة انتساب و عدم انتساب ابیات، یکی از بزرگترین دشواریها در راه تحقیق و پژوهش در افکار دو شاعر است، واین مسأله در مورد حکیم نیشابور شدت و حدّت بیشتری مییابد.

«شعررودکی در وصف مناظر طبیعی نغمه ای است که هر خاطر حزین را به نشاط میآورد و چون سرودی است که در دل هر پیر و جوان می نشیند­» (سربازی،68:1373). چون این منطقه در اصل خانۀ آنها است. اماکن تفریحی، ورزشی و سرگرمی به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی سالم و باکیفیت در شهرها و کلانشهرها همواره از سوی کارشناسان مطرح و مورد تاکید قرار گرفته است به عبارتی این امکانات مجموعهای از ویژگیهای ضروری در وجود انسان ایجاد میکنند که موجب افزایش و بهدستآوردن تجارب بیشتری توسط افراد در خارج از خانه، مدرسه و محل کار میشوند.

شکایت آنها از این است که ژرفای زندگی را بر وفق مراد انسان نمییابند. شمس قیس می گوید: «در قدیم برین وزن شعر تازی نگفته اند و اکنون محدثات ارباب طبع بر آن اقبالی تمام کرده اند و رباعیات تازی در همه بلاد عرب شایع و متداول گشته است. در حقیقت، شعر هر دو شاعر آیینه ای است که هر کس قسمتی از افکار خود را در آن می بیند. سکوم که به روده کوچک متصل است و ۶ اینچ (۱۵ سانتی متر) طول دارد، به نوعی بخش حفره مانندی از لوله است که مقادیر اندکی از کیموس را تا قبل از رسیدن به کولون در خود ذخیره میکند.

در نظر آنان زندگی کوتاه و آلوده به غم و توأم با درد و رنج و مشقت است. همچنین از اشعار آنها برمی آید که شراب در نظر هر دو شاعر خاصیت گوناگونی دارد؛ از جمله برانگیزندة نشاط و شادمانی و اکسیر فراموشی و دوای غم یأس آلود است. مرگ در اشعار خیام نیز از توانایی بالایی برخوردار است. جوانی ودوران نشاط و شادمانی آنها به پیری و ضعف بدل می گردد و زندگانی آنان به مرگ منتهی و ناکام و شکسته دل از این دنیا ­رهسپار ­می­گردند. شگفتا که این آتش زرق در دفتر نمیگیرد! یکی از مختصات شعرای ایران، مخصوصا ًدر قرن چهارم و پنجم و ششم آن است که در توصیف طبیعت و بهاریه و خزانیه سرایی توانایی بسیار داشتند و در اشعارشان به زیباترین وجه به توصیف طبیعت پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید