بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران و کرج و حومه

ساخت و ساز سیستمهای آبیاری برای منحرف کردن آب این دو رودخانه در اصل در دهه 1940 میلادی آغاز شده بود. اکبر بهنامجو افزود: تامین آب شرب، زیست محیطی، صنعت و کشاورزی و خدمات به دغدغه اصلی مسئولان ملی و استانی تبدیل شده است همچنان که خشکسالی در حوضه آبریز ارس در استان اردبیل تامین آب شرب و کشاورزی را با بحران مواجه کرده است. این مجتمع در یکی از بخش های مسکونی این منطقه ساخته می شود و به همین دلیل لازم است که هماهنگی زیادی با فضا و بافت مسکونی داشته باشد.یکی از اصلی ترین هدف گذاری های این پروژه، در این است که تاکید زیادی بر فضای سبز و پوشش گیاهی شود تا هیچ گونه خللی به جلوه ی مسکونی منطقه وارد نشود.حالا باید بدانید که این مجتمع از چند بخش متفاوت تشکیل شده است.

برای دسترسی به سد و دریاچه الغدیر هیچ هزینه ورودی یا بلیطی لازم نیست. ردیف شغل های پردرآمد ، پاک و کم هزینه است . در صورت عدم بهره برداری از رودخانه مرزی و سطحی ارس و بالها رود و استفاده بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی که پاسخگوی نیاز فعلی و آینده استان نخواهد بود بحران کم آبی، وضعیت سیاسی و اقتصادی این استان را دچار تحولات عمیقی خواهد کرد که به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد. البته، این اوزان در دورة سامانی رواج چندانی ندارد و از دورۀ غزنوی به بعد کم کم در میان اشعار شاعران رایج می­شود.

18-نمونه هایی از دوزیستان را نام ببرید.سمندر، وزغ و قورباغه. این Anti-TNF بیماریهای التهابی روده را معالجه نمی کند ولی ممکن است علتهای ایجاد التهاب توسط TNF در بدن را کاهش دهد. کولونوسکوپی : این روش آزمایش توسط لوله باریک انعطاف پذیری و متصل به دوربین انجام میگیرد ، توسط این لوله که به مانیتور متصل است پزشک می تواند تمام سطح روده را مشاهده نموده، و التهاب های احتمالی را شناسایی نماید. ما گزارش شماری از آنان را که با کشتی از بمبئی و پیمودن راه دریایی راهی حج می شدند، در منابع می بینیم.

شاید برخی از این موارد که از نظر ما گاه لغزش نامیده می­شود، مربوط به تفاوت تلفظ واژگان در زمان رودکی و دورة وی یا سهوهای کاتبان و نسخه­ ­نویسان بوده است. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از اشعار رودکی از میان رفته است و در دسترس ما نیست، بدیهی است که اگر تمام اشعار او را در اختیار داشتیم، برتری او بر دیگر شاعران از لحاظ میزان کاربرد اوزان عروضی هر چه بیشتر آشکار می­شد. خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان شرقی) بابت اجرای پروژههای پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی به منظور انجام مطالعات و اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مرزی ارس برای کنترل سیلاب رودخانه مذکور موافقت کرد.

اگر اوزان رباعیات رودکی را بر این تعداد بیفزاییم، اوزان دیوان رودکی با دیوان خاقانی برابر می­شود. که در رباعی های منسوب به او نیز همین تفکر موج می زند، و در حقیقت کلام او مصداق « اِنَّ الحَریصَ عَلی الدُّنیا لَفی تَعَب» است (دیوان امام علی(ع)،90:1373). زادگاه ابراهیم پیامبر، بابِل (یا دیگر شهرهای بینالنهرین) دانسته و گفته شده که در همین شهر، مبعوث گشته است. با فرا رسیدن شب، تابیدن نور مهتاب بر تن دریاچه و رقصیدن سایه درختان بر سطح آب، باور خواهید کرد که هرآنچه درباره دریاچه ارواح گفته اند، حقیقت دارد.

در اشعار هر دو شاعر، شادی و غم در این دنیا به هم آمیخته است و معتقدند که انسان هیچ گاه به شادمانی مطلق نخواهد رسید. اندوهناک هستند، چون انسان را از درک اسرار هستی عاجز و ناتوان می بینند، و اساس و بنیاد هستی و شالودة آرزوها را سخت سست می یابند، می بینند که انسان با دلی به وسعت آسمان و آرزوهای بیکران در عمری کوتاه ناگهان گرفتار غم و اندوه می گردد و سرانجام در مبارزه با ناهمواری­ها و ناکامیها خسته و زبون میشود و اسیر دست حوادث، زمانی او را همانند پیکره های خیمه شب بازی می گیرند، و سپس به دور می اندازند و به دیار عدم وسرای نیستی و فنا رهسپار می گردد.

در نظر آنان زندگی کوتاه و آلوده به غم و توأم با درد و رنج و مشقت است. این درد عظیم که لذت خوش زندگی را در کام انسان تلخ می کند، بی درمان است و آن آفریدگاری که آفرینش آدمی، شاهکار دست قدرت و توانایی اوست، مردمان را جز برای رنج نیافریده است. هر دو شاعر هشدار میدهند که هر چند اکنون خواب تو بر دیباست، اما سرانجام به خاک اندرون باید خفت و با کسان بودن تو بی فایده است، چرا که در گور و زیر خاک تنهایی و همنشین ویاری جز مور ومگس نخواهی داشت؛ حتی به این اندازه هم قانع نیستند و هشدار میدهند که خاکی که زیر پای رهگذران لگد کوب میشود، رخسار واندام زیبارویی است که درآن خاک مدفون و بمرور زمان با آن عجین شده است، و یا خاکی است که با دستان کوزه گر تغییر شکل داده و درکسوت دیگر خود را نشان داده است وگرچه باید گفت فقدان یا ضعف شهود عرفانی محضر دوست تاحدی نیز شاعر را در برهوت تردید و زندان خاک متوقف کرده است.

مسعودی در مروج الذهب نقل می کند­: « اردشیر درآخر عمر خود از پادشاهی کناره کرد و به نظر آورد که پیش از او کسانی شهرها ساخته و قلعه ها برآورده و لشکرها کشیده و سپاه و نفر و لوازم از او بیشتر داشتهاند، اما همه خاک شده و در گور خفتهاند؛ بدین جهت ترجیح داد کناره گیرد و به آتشکده نشیند» (مسعودی،243:1347). 1) در آب انداختن و به سلامت گذشتن از رود بهعنوان «وَرسرد» درایران باستان متداول بوده است، بدین معنی اگر متهم غرق میشد. هر چه از زمان رودکی پیشتر می­رویم و اوزان اشعار روانتر می­گردد، این لغزشها هم کمتر می­شود.

در دیوان رودکی گاهی لغزشهای وزنی موجود است که این لغزشها در اشعار معاصران رودکی و شاعران قبل از وی نیز دیده می­شود. در اشعار او حالت طرب و شادی، سخن گفتن با مطرب و ساقی، نوشیدن باده و می، گرایش به چمن و باغ و بوستان و وصف طبیعت و بهار دیده می­شود. این بی نیازی و بیطمعی مانع از آن میشود که او به نعمت کسان رشک وحسد ببرد و راهبر او در اشعار حکیمانهای است که در این زمینه سروده است.

رودکی اشعارش را در ده بحر و هفتاد وسه وزن سروده است و تقریباً بیشتر بحور فارسی و زحافات متفاوت آن را به کار برده است. بیشتر بحرهای عروضی، در دیوان رودکی به کار رفته است، بجز بحرهای جدید، طویل، مدید، مشاکل، مقتضب، وافر، متدارک و بسیط، که چهار بحر اول بندرت در زبان فارسی به کار رفته است. در جدول بالا اوزان ثبت شده به غیر از اوزان رباعیاتی است که در دیوان این شاعران آمده است. در دیوان رودکی «در ترکیب و تلفیق الفاظ درشتی و خشونتی مشهود است و اوزان شعر در برخی از موارد سخته و مستقیم نیست و بسا که سکته و وقفه در آنها پیش می­آید و برای استقامت وزن باید آنها را گاه مانند خسروانیات با کشیدن آواز به صلاح باز آورد.» (زرین کوب،1370: 3) البته، برخی از این سکته­ها با کشیدن یا کوتاه و سریع خواندن ابیات هم به صلاح باز نمی­آید؛ مثلاً در وزن ابیات زیر اشکالاتی وجود دارد.

در عین حال آن طور که استاد بزرگ و پدر بزرگوارم رضوانالله تعالی علیه که یکی از کارشناسان و متخصصین شاخص و برجسته تاریخ اسلام بودهاند، عنوان کردهاند، نبی مکرم اسلام عنوان رحمت للعالمین را دارند و ولادت آن حضرت باید بشارتدهنده نعمت و برکت برای مردم دنیا باشد، نه اینکه رنج و آزاری مثل خشک شدن دریاچه ساوه باشد. سری هیتات (پیلگریم،8 ،19) ، زون همدان (گرگوری ، 1929) ، زون ساختاری پیچیده همراه با سنگ های دگرگونی(فالکن،1961) سنندج -سیرجان (اشتوکلین ، 1968)، اسفندقه – مریوان (نوگل ، 1977) ، الاکوژئوسینکینال پروتروزوییک- تریاس (سبزه ئی – منتشر نشده )نام های ناهمسانی است که برای این زون گزیده شده است که از میان آنها ، «سنندج-سیرجان » شناخته شده تر است و کاربرد بیشتر دارد .

5-پراکندگی جمعیت از نظرجغرافی دانان چه ویژگی هایی دارد؟ در سه كيلومتري مريوان قرار دارد. «شعررودکی در وصف مناظر طبیعی نغمه ای است که هر خاطر حزین را به نشاط میآورد و چون سرودی است که در دل هر پیر و جوان می نشیند­» (سربازی،68:1373). ولی همیشه اونا به من زنگ می­ زدن و یاد نگرفتم که چجوری می­ تونم تماس بگیرم. دنباله دارها: اجرامی از جنس غبار ویخ اند و تا حدودی به گلوله برف گل آلود شبیه اند.زمانی که به خورشید نزدیک می شوند،یخ آنها باز شده ودم درازی به طول هزارها کیلومتر می سازند که این دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار دارد.

در اشعار خود از رودکی نام برده و از وی یاد کرده­اند و شاعرانی چون کسایی، فرخی، سنایی و سوزنی سمرقندی از اشعار رودکی تقلید کرده و گاهی اشعار او را تضمین نموده­اند. مقایسه­ای میان شعر رودکی و شعر شاعران قبل از او و چند شاعر بزرگ بعد از او بخوبی نشان میدهد که نه تنها رودکی وزنهای کمتری را در اشعار خود استفاده نکرده است، بلکه در بیشتر موارد بر سرآمدترین شاعران بعد از خود از لحاظ استفاده از وزنهای شعر فارسی رجحان و برتری دارد. این رود که از پیوستن دو رودخانه کشفرود و هریرود در پل خاتون تشکیل شده، حدود ۱۱۷ کیلومتر از مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید