انتشارات دانشگاه تهران

پیش از آن و هم زمان با رواج زبان دری، با نفوذ زبان پهلویگ و سپس زبان پارسیگ، که به ترتیب زبان های نوشتار در زمان اشکانیان و ساسانیان بودند و همه ی فرمان ها و نامه های دولتی به آن ها نوشته می شد و نیز تبلیغات مانی و شاگردان او در خاور ایران به زبان پهلویگ، راه برای پیش رفت زبان دری که با پارسیگ و پهلویگ خویشاوندی نزدیک داشت و بسیاری از واژه های این دو زبان را گرفته بود، کوبیده و هموار شده بود.

البته از آنجا که هیچ گاه ابزارهای مترجم متن ترجمه ی 100% دقیقی را در مقایسه با ترجمه ی انسانی ارائه نمی دهند , این ابزار جدید تنها به شما کمک بسیاری می کند تا با متن مورد نظر از زبانی که تا حد بالایی آشنایی پیدا کنید . در برخی نشريه های برون مرزی ادعا می شود که چرا اين يا آن اسم مروج در ايران جانشين فلان کلمهً پشتو نمی شود؟ بمعنی اسم فاعل نیز آمده که سازگار کننده باشد.

1) – کلمهء بسیج از نظر دستوری ریشه یا مصدر دوم از بسیجیدن است و به معانی اسم مصدر، مصدری، صفت فاعلی، صفت مفعولی و امر می آید و ما معانیی را که برخی از لغت نویسان بصورت مصدر آورده اند از معانی اسم مصدری جدا نکردیم. به عنوان مثال: دینامو، دیفرانسیل، دیافراگم، دیالیز، دیالكتیک، داشبورد و درام. بنابراین زبان گفتار پایتخت هخامنشی که صورت بسیار ساده شدهای از زبان ادبی و کهن کتیبههای هخامنشی بود، پانصد سال پس از آن به نام زبان دری، همگام با پایگیری قدرت سیاسی ساسانیان، در بسیاری از نقاط ایران به عنوان زبان تفاهم میان تیرههای ایرانی رواج گرفت.

علاوه بر Google Translate (مترجم گوگل) ، دیکشنری PICODIC، مترجم ویرا، دیکشنری دانشجوی 2 و persian Dictionary & translator Dict Box نیز به عنوان دانلود برترین اپلیکیشن ترجمه متن می توانند کاندید باشند. از ویژگی های برجسته این دیکشنری می توان به پشتیبانی کامل از فایل های LD2/LDX با هزاران پایگاه داده رایگان، تلفظ صوتی طبیعی و انسانی، یادگیری کلمات محبوب در هر روز، امکان کپی پیست کردن کلمات برای ترجمه سریعتر، یادآوری لغات، ویژگی تعاملی تلفظ برای کمک به بهبود تلفظ شما، ذخیره کلمات مورد علاقه اشاره کرد. به یاد داشته باشید در صورتی که از فرهنگ لغات انگلیسی مناسبی استفاده کنید که تمام نیازهای شما را برطرف کند قطعا نیاز به استفاده از چندین دیکشنری را نخواهید داشت.

واژهنامه عموماً به فهرست واژههایی که در انتهای کتابها میآیند گفته میشود، و معادل واژهٔ “glossary” در زبان انگلیسی است. چنانچه وقتی به این دستور ها نظر بیآندازیم گمان میکنیم که مؤلفلن ، کتب صرف و نحو زبان عربی را اساس کار خود قرار داده ، اصول و کلیات را از آنها ترجمه نموده و مثال ها را تا حد ممکن از زبان دری آورده باشند. این لغات نه تنها دراصطلاحات علمی و فنی كه حتی در مكالمه مردم عادی نیز رسوخ كردهاند.

وی را جهت معالجه بیشتر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۴۶ به کشور کانادا منتقل کردند؛ ولی چون بهبودی در وضعیت او مشاهده نشد، در ۱۵ آبان ۱۳۴۶ به ایران بازگردانده شد و در بیمارستان فیروزگر بستری شد. او در ماههاي پاياني عمر، فيشهاي گردآوري شدهاش را به مردم ايران پيشكش كرد و دكتر محمد معين را وصي خود براي ادامه انتشار لغت نامه ساخت. درین راستا حکومت او مسئلۀ پاکسازی زبان فارسی را از کلمات و افاده های عربی نه تنها به مباحثه کشانید ، بلکه منحیث مشی نشراتی خود تعقیب میکرد. همچنین تمام کلمات اصیل فارسی در آن موجود است.

شه از گفت آن مرد دانش بسیج.نظامی. دلیل آن چون این است که در این دوره هیچ یک از شاخههای زبانهای ایران باستان هنوز تا آن اندازه از تنۀ اصلی و یگانۀ خود دور نشده بود که برای گویندگان زبان دیگر کاملا بیگانه باشند. امارات و نشانه­هایی در یادکردها و اسامی جغرافیایی، دلیل بر این نظریه است و در شروح گذشته نیز اشاره شد که زبان و لهجه­ی یشت­ها نیز زبان و لهجه­ای است که در مشرق ایران زبانزد بوده است.

کلمه ٔ «دری » سابقه ٔ تاریخی قدیمتری از قرن سوم و چهارم هجری داشته است زیرا ابن مقفع و بعد از او حمزةبن الحسن اصفهانی در شمار زبانهایی که میان ایرانیان پیش از اسلام رواج داشته به زبانی به نام «لغت دری » اشاره کرده و آن را زبان شهرهای مداین شمرده و ازمیان لهجه های مشرق ایران لغت اهل بلخ را در آن غالب دانسته اند. به سخن دیگر، زبان فارسی سدهی چهارم هجری را میتوان به دو سبک بخش کرد. به سخن دیگر، همان نظری را که ظهیری سمرقندی در سدهی ششم دربارهی سندبادنامه قنارزی گفته، ۱۱۰ سال پیش از او، گرگانی درباره ی متن اساس کار خود گفته است.

از منظری دیگر، تعدادی از لغات انگلیسی آکادمیک هستند؛ یعنی در فضای آکادمی استفاده می شوند. این روش برای به خاطر سپردن لغت انگلیسی معجزه میکند! این تناقص دروحدت زبانی ما لطمهء بزرگی است که حتی مردم عام ما را در دوراهی و شک قرار می دهدو صفوف ادبی افغانستان را از هم جدا می سازد. و اما خوزی زبانی است که با آن شاهان و امیران در خلوت و هنگام بازی و خوشی با پیرامونیان خود سخن میگفتند. بعد از آن بجوشاند به مقدار یک ساعت چندان که ربعی از آن آب کم شود پس از آن آتش فرو گیرد و رها کند تا سرد شود و بپالاید و بگذارد تا صافی گردد.

بعد از آن صافی آب زاج و مازو را بگیرد چنان که هیچ مقدار دردی با آن نباشد، و بعد از آن پاره ای آب زاج و مازو در هاون ریزد (ظاهراً باید آب زاج و مازو در هاون روی محلول صمغ و دوده بریزد و گرنه کوبیدن آب صافی زاج ومازو بی معناست) و نیم روز دیگر سحق کند. بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیچ. استعمارِخود مرکزبینِ قرن نوزدهم اروپا ( اورو سانتریسم: Euro-Centrisme )، دراین نامگذاری بی معنی ژئوپولتیکِ ( جغرافیای سیاسیِ ) برای زبانهای تحلیلی، قارۀ امریکا را به علت خودمرکزبینی آن زمانشان، بکلی فراموش کرد، که درآن قاره، علاوه بر طیف گستردۀ زبان های سرخ پوستان، زبان های تحلیلی ( انگلیسی، اسپانیولی و پرتقالی ) هم در کنار زبانهای مهاجران بَعدی دیگر ( چینی ها و… ) رواج دارد.

تجهیزات. (واژه های فرهنگستان ایران). او از سال 1314 از اعضاي پيوسته فرهنگستان ايران بود. که ملک گیری او را خدای کرد بسیج. وقت بسیج؛ زمان بسیج. روز بسیج؛ روز مجهز شدن برای جنگ. بقول راورتی غزل حماسی خوشحال برای شاعر شرقی نامأنوس بوده و او (روحیهء وی) را با روح آزادیخواهی سکاتلندیها تشبیه میکند. 3) – شواهد بسیج و بسیچ با هم آمده است. که روزی دو پیش از تو کردم بسیچ. آسیا که آن را خر یا شتر گردانند. لفظ سیچ مخفف آن یا سیچ اصل است و بسیج مزید فیه. و در بهارعجم گفته بسیچ قصد و آهنگ مزید علیه سیج یا سیچ مخفف اینست.

2) – در سراجست و قوسی گوید که بای موحده بسیچ جزو کلمه ظاهر میشود لیکن بحذف نیز مستعملست، و تحقیق آنست که بای زایده است از جهت آنکه اکثر بیا مستعمل میشود در باب با آورده اند، و عجب از رشیدی که در باب با و سین هر دو جا آورده و دو لغت پنداشته، و الا اشعاری بدان میکرد – انتهی. توش چرایی اي گاه ستمکاري با طاقت و با توش.

لهجهها معمولاً با مناطق جغرافیایی ویژه ارتباط دارند. خوشبختانه فرهنگ دو جلدی تورکی اوزبیکی به فارسی / دری داکتر فیض الله ایماق با دیزاین و پشتی خیلی زیبا و مقبول، بعد از چهل و اند سال انتظاری بالاخره، در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ عیسوی در تورنتوی کانادا از چاپ بر آمد. امر به ساز کار نیز آمده. مبیلیزاسیون(11)؛ یعنی آماده ساختن نیروی نظامی و تمام ساز و برگ سفر و جنگ.

اورس الشجر؛ برگ برآورد آن درخت. مشهورترین خطبهء او مدایح است که در آن یونانیان را باتحاد برضد ایرانیان میخواند. نام شاعری که بنا بنقل مؤلف الذریعه منتخبات دیوانش در هفتاد صفحه در ایران به چاپ رسیده است. قصاید به شکل ساده درآمد و شاعران به شیوه شاعران قرن 5 و 6 پرداختند و راهشان بازگشت به شیوه سخن قدیم مانند فردوسی و منوچهری و حافظ و سعدی بود. در مدتی بیش از یک قرن که ایلخانان مغول با قدرت در ایران فرمان میراندند مرکز سلطنت در مغرب ایران (مراغه و سلطانیه و تبریز) بود و پس از ضعف آن دولت و ظهور حکومت های خودمختار در نواحی مختلف ، شیراز و کرمان و اصفهان و بغداد مرکزیت یافت .

در ایران سلطنت کردند. در سمت مقابل يعنی جائيکه قلم بدستان افغان در تحت ادارهً تنظيم های مستقر در پاکستان و ايران قرار داشتند ، فرصت تحقيق و انکشاف السنهً افغانستان منجمله ادب دری وجود نداشت. قدیمی ترین کتابی که نگارنده درباره ی مرکب سازی دیده ام دو «عمده الکتاب وعده ذوی الابا» به زبان عربی از معزبن باریس تمیمی صنهاجی است این کتاب بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی با تحقیقی نحیب مایل هروی و عصام مکیه، چاپ و منتشر ساخته ست (1409 ه.

دیدگاهتان را بنویسید